Image

سرمایه گذاران: تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 4 تهران (در حال تصفیه) با مشارکت بخش خصوصی

مجری: شرکت ساختمانی اسکان گستر قاره

شرایط و نحوه خرید سهام برخی از کاربری‌های مجموعه در آینده اعلام خواهد شد

برای سرمایه گذاری در این مجموعه بزرگ با سودآوری صددرصدی می‌توانید اطلاعات خود را در جدول ذیل وارد کنید تا هنگامی که امکان سرمایه‌گذاری به صورت خرید سهام مجموعه فراهم شد، از شما برای سرمایه‌گذاری  در این مجموعه بزرگ دعوت به عمل آید.
شما میتوانید در قسمت شهربازی، هایپر، سینما، سالن کنسرت، سالن‌های بیلیارد و بولینگ این مجموعه با خرید سهام سرمایه‌گذاری نموده و در سود آن شریک شوید.

فرم پیش ثبت نام جهت خرید سهام مجموعه

نام و نام خانوادگی را وارد نمایید

نام پدر را وارد نمایید

آدرس خود را وارد نمایید

کد ملی را وارد نمایید

تلفن تماس را وارد نمایید

لطفاً مبلغ سرمایه را مشخص نمایید

نوع سرمایه گذاری را وارد نمایید

Invalid Input

Invalid Input

برای چه مدت می خواهید سرمایه گذاری کنید؟
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input